Nhà vườn Ba Son
 • Mã Lô: II.10.
 • Diện Tích: 8 x 20 = 160m2
 • Đường: 12m
 • Hướng Nhà: Hướng Đông.
Giá 3,9 Tỷ / Chưa Bao Gồm Giá Xây Nhà.
Lô góc nhà vườn Ba Son
 • Mã Lô: II.4.
 • Diện Tích: 8 x 21 = 168m2
 • Lô Góc Đường: 12m
 • Hướng Nhà: Hướng Tây
Giá Bán 4,375 Tỷ / Chưa Bao Gồm Giá Xây Nhà.
Lô góc nhà vườn Ba Son
 • Mã Lô: II.4.
 • Diện Tích: 8 x 21 = 168m2
 • Lô Góc Đường: 12m
 • Hướng Nhà: Hướng Nam.
Giá Bán 4,375 Tỷ / Chưa Bao Gồm Giá Xây Nhà.
Nhà vườn Ba Son
 • Mã Lô: II.3.
 • Diện Tích: 8 x 20 = 160m2
 •  Đường: 12m
 • Hướng Nhà: Hướng Nam.
Giá 4,233 Tỷ / Chưa Bao Gồm Giá Xây Nhà.
Nhà vườn Ba Son
 • Mã Lô: II.8.
 • Diện Tích: 8 x 20 = 160m2
 •  Đường: 12m
 • Hướng Nhà: Hướng Bắc.
Giá 3,840 Tỷ / Chưa Bao Gồm Giá Xây Nhà.
Lô góc nhà vườn Ba Son
 • Mã Lô: II.7.
 • Diện Tích: 8 x 21 = 168m2
 • Lô Góc Đường: 12m
 • Hướng Nhà: Hướng Bắc
Giá 4,536 Tỷ / Chưa Bao Gồm Giá Xây Nhà.