Tag Archives: Giao Thông Khu Đông

Cơ Hội Nào Cho Bất Động Sản TP. Hồ Chí Minh Năm 2019

kết nối giao thông

Hàng loạt dự án giao thông Khu Đông sẽ được xây dựng. Sở Giao thông – Vận tải TP.HCM vừa đưa ra kế hoạch và thông tin về những dự án giao thông Khu Đông thực hiện trong năm 2019. Cụ thể, sẽ có 70 dự án giao thông đường bộ, trong đó có 45 […]