Tag Archives: nhà đầu tư

Nhà Đầu Tư Chi Triệu USD Mua Biệt Thự Quận 2 Bỏ Hoang.

   Thành Phố Hồ Chí Minh hoa của người giàu, lệ của người nghèo, sự phân cách giữa giàu và nghèo quá rõ rệt, đất thì rộng mà đa số là đầu cơ, đầu tư mua đi bán lại của các nhà đầu tư lắm tiền, do đó giá bất động sản mỗi ngày một […]