Tag Archives: Chủ Đầu Tư

Những Điều Cần Biết Khi Mua Nhà Trên Giấy.

Chủ Đầu Tư

Giờ đây việc mua bán nhà “trên giấy” diễn ra phổ biến, nhất là mua căn hộ trong các dự án bất động sản. Theo quy định của pháp luật thì “nhà trên giấy” được hiểu là nhà hình thành trong tương lai – tại thời điểm bán mới có bản vẽ trên giấy chứ […]